Uczymy i wychowujemy od 1916 roku

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  -  3 września 2018 r. 

2.  Zimowa przerwa świąteczna  -  22 – 31 grudnia 2018 r. 

3.  Ferie zimowe  -  11 lutego – 24 lutego 2019 r.

4. Egzamin ósmoklasisty 15 -17 kwietnia 2019 r.

4.  Wiosenna przerwa świąteczna  -  18  – 23 kwietnia 2019 r. 

5.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  -  21 czerwca 2019 r. 

6.  Ferie letnie  -  22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ) postanawiam,  

co następuje: 

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w następujących terminach: 

31 października (środa)

02 listopada (piątek)

15 -17 kwietnia (poniedziałek - środa)

02 maja (środa)

31 maja (piątek)

Dwa dni zarezerwowane na ewentualne trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające dzieciom przybycie do szkoły lub inne ważne dla szkoły wydarzenia.

 

 

 

Zdjęcie Artykułu

 

 

Certyfikaty

cert1

 

kod certyfikatu

Odwiedziło nas:

Dzisiaj13
W tym miesiącu427
Wszystkich gości35725