Uczymy i wychowujemy od 1916 roku

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  -  4 września 2017 r. 

2.  Zimowa przerwa świąteczna  -  23 – 31 grudnia 2017 r. 

3.  Ferie zimowe  -  29 stycznia – 11 lutego 2018 r. 

4.  Wiosenna przerwa świąteczna  -  29 marca – 3 kwietnia 2018 r. 

5.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  -  22 czerwca 2018 r. 

6.  Ferie letnie  -  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ) postanawiam,  

co następuje: 

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w następujących terminach: 

 

02 listopada (czwartek)

22 grudnia (piątek Wigilia Środowiskowa)

30 kwietnia (poniedziałek)

02 maja (środa)

04 maja (piątek)

01 czerwca (piątek)

Dwa dni zarezerwowane na ewentualne trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające dzieciom przybycie do szkoły lub inne ważne dla szkoły wydarzenia.


 

Zdjęcie Artykułu

 

Certyfikaty

cert1

 

kod certyfikatu

Odwiedziło nas:

Dzisiaj0
W tym miesiącu193
Wszystkich gości32535