Uczymy i wychowujemy od 1916 roku

Procedura ewakuacji placówki

 

 

 1. 1.KażdySzkoły, który zauważył  sytuacje/zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu placówki powinien niezwłocznie powiadomić o danym fakcie Dyrektora Szkoły.
 2. 2.Dyrektor po stwierdzeniu, że zaistniała sytuacja wymaga ewakuacji placówki niezwłocznie zawiadamia:
 3. a.osoby znajdujące się w szkole,
 4. b.odpowiednie jednostki ratunkowe (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie).
 5. 3.Alarmując jednostki ratunkowe należy podać:

dokładny adres,

nazwę obiektu,

rodzaj zagrożenia i jego miejsce,

numer telefonu, z którego się dzwoni,

dane osoby dzwoniącej.

Uwaga! Słuchawkę należy odłożyć dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że jednostka przyjęła zgłoszenie.

 1. 4.Oczekująprzybycia jednostek należy:
  1. a.wyznaczyć pilota dla nadjeżdżających jednostek,
  2. b.przygotować drogi dojazdowe oraz dostęp do stanowisk.
  3. 5.Sygnałem alarmowym w szkole jest 5 długich dzwonków z przerwami

3 sekundowymi. W przypadku braku prądu elektrycznego 5 gwizdków lub powiadomienie „Uwaga, pożar! Proszę rozpocząć ewakuację”.

 1. 6.Przedszkolaki wychodzą swoim wyjściem (od wschodu), uczniowie mający zajęcia na parterze wyjściem od strony boiska szkolnego, natomiast uczniowie przebywający na piętrze wyjściem głównym.
 2. 8.W momencie ewakuacji pracownik obsługi otwiera wszystkie drzwi ewakuacyjne.
 3. 9.Ewakuację z jadalni prowadzą nauczyciele znajdujący się w jadalni lub pracownicy kuchni).
 4. 10.Za ewakuację uczniów z sal lekcyjnych odpowiadają nauczyciele mający zajęcia w tym czasie w poszczególnych klasach. Ewakuacja odbywa się zgodnie z planami ewakuacji zamieszczonym na korytarzach szkolnych.
 5. 11.Podczas alarmu ewakuacyjnego w czasie przerwy, uczniowie ustawiają się parami pod salami, w których mają lekcje i opuszczają szkołę pod opieką dyżurujących nauczycieli.
 6. 12.Ewakuację należy prowadzić kolejno, począwszy od klas znajdujących się najbliżej wyznaczonej klatki schodowej.
 7. 13.Nauczyciele wyprowadzają klasy, ustawiają uczniów w zorganizowaną grupę, którą prowadzi gospodarz klasy. Nauczyciel idzie ostatni, sprawdziwszy uprzednio, czy nikt nie pozostał w sali. Uwaga! Nauczyciel nie zamyka drzwi pracowni na klucz.
 8. 14.Po wyprowadzeniu uczniów z budynku na zewnątrz przedszkole oraz wszystkie klasy ustawiają się na boisku szkolnym. Nauczyciele zdają raport Dyrektorowi o stanie liczebnym ewakuowanych uczniów.
 9. 15.W czasie ewakuacji należy zabrać ze szkoły ważne dokumenty:
 10. a.dziennikiz sal – nauczyciele mający zajęcia w danej klasie,
 11. b.dzienniki z pokoju nauczycielskiego – nauczyciel mający zajęcia w sali przyrodniczo-matematycznej

Podczas ewakuacji szkołę pierwszy opuszcza dyrektor, który przyjmuje na boisku raporty, ostatni koordynator do spraw bezpieczeństwa - po sprawdzeniu szkoły.

 Procedura ewakuacji Placówki

 

 

 

 

Zdjęcie Artykułu

 

 

Certyfikaty

cert1

 

kod certyfikatu

Odwiedziło nas:

Dzisiaj13
W tym miesiącu427
Wszystkich gości35725